PÅ CYKEL TIL KINA – Byråkrati på kinesisk


DAG 104: Beijing

Denne dagen gikk med til forberedelser til neste dags ankomst og innfarten på Tiananmen Square /Den Himmelske Fredsplass. Å få tillatelse til å komme syklende inn på plassen har vært en ufattelig vanskelig og omfattende prosess, og det å få tillatelse til å filme hele seansen nesten umulig. Spesielt for et utenlandsk TV-media. Men utrolig nok; begge våre forespørsler har godt i orden takket være Mr. Bai på China Radio International.
“Dessverre fikk vi alikevel ikke godkjent vårt ønske om å kjøre følgebilen inn på plassen samtidig med at guttene sykler inn.” fortalte Mr. Bai.

LINK til ekspeditionssite