LIVE FRA NORDPOLEN


3. september 2012
Position kl. 08.38: 88 grader nord, 21 grader øst. Ca. 200 km fra Nordpolen på den Sibiriske side.

Lige nu står min kollega, Martin Breum, og taler med høj og tydelig “studieværts-taleføring”  live påP3 via vores Iridium-satellittelefon fra Polaris. Danske medier har pludselig fået øje på, at det der foregår lige nu i Arktis, er ekstremt interessant for Danmark! Hvornår har Kongeriget (dvs. Grønland, Danmark og Færøerne) sidst haft muligheden for at udvide territoriet med op til 4 gange størrelsen af Jylland, Sjælland og øerne tilsammen? Det er ganske enkelt historisk, det der foregår lige nu. Og så er det bare et ud af fem nye områder omkring Grønland og Færøerne som Rigsfællesskabet vil gøre krav på overfor FN.

Martin fortæller i dag om de nye skibsruter som vil opstå i Arktis når isen forsvinder i sommermånederne indenfor de næste 20 år. En tragisk konsekvens af menneskeskabte klimaforandringer ifølge stort set alle klimaforskere i hele verden.

Det er anden gang min kollega, Martin Breum, her ombord på isbryderen, Oden, er live på P3. Deadline, P1 Morgen, Orientering og Radioavisen har allerede brugt ham som ekspert adskillige gange, udover den grønlandske radio- og tv-avis. Og så har han været gæstetaler live fra Nordpolen til en konference om “cleantech”.

De fleste af live-interviewene har taget udgangspunkt i, at hele verdens opmærksomhed nu er rettet mod det kæmpemæssige område nord for Polarcirklen, fordi den smeltende is giver adgang til olie, gas, sjældne mineraler og jordarter (sidstnævnte er uundværlige i smart phones og computere). Og så giver det jo altså også adgang til nye sejlruter, som Martin fortæller om nu. Og det er først og fremmest kineserne meget optagede af, fordi en afkortning af sejlturen mellem Kina og Vesten kan betyde en kæmpe besparelse og et stort forspring i forhold til andre asiatiske nationer som ikke måtte have udviklet isforstærkede fragtskibe i tide. Som tankevækkende eksempel vil en af verdens vigtigste handelsruter; Rotterdam-Shanghai, blive 40 procent kortere, hvis ruten går over Nordøstpassagen. Nordøstpassagen starter ud for det nordligste af Skandinavien, går langs den arktiske del af Rusland og slutter ved det smalle Beringstræde (i øvrigt opkaldt efter en dansk eventyrer). Herfra er der kort vej til Kina. Derfor har den kinesiske isbryder, Snow Dragon, lige været på besøg i Island, hvor den kinesiske ambassade efter sigende har flere ansatte end alle andre udenlandske repræsentationer på den Nordatlantiske ø. Det skyldes, at kineserne vil oprette en “hub”  for containerskibe, hvor der lastes om til isforstærkede skibe. Det er en stor satsning med et perspektiv på over 20 år, men netop de lange perspektiver mestrer kineserne! De er ofte markant tidligere ude end vi er i Vesten. Således har kineserne sat sig tungt på Afrikas naturressourcer og Kina har
monopol på syverhalvfems procent, altså 97% – af alle såkaldte sjældne jordarter! Uden dem fungerer hverken smartphones, computere, vindmøller mm. Kinesernes monopol på sjældne jordarter og flere mineraler mærker vi alle sammen som forbrugere den dag i dag. Der er ofte lange ventetider på nye smart phones, kameraer mm. Simpelthen fordi der er mangel på disse naturressourcer!

Nu er kineserne på vej til at etablere kæmpe miner i Grønland, som med den smeltende is og de skyhøje råvarepriser efterhånden gør det rentabelt at udvinde mineraler og sjældne jordarter i det svært fremkommelige og klimatisk ekstreme Grønland. Tænk hvis Rigsfællesskabet havde været lige så fremsynet som kineserne! Men nu er løbet kørt fra visionsløse regeringer i København og Nuuk, som sjældent formår at løfte blikket ud over indenrigspolitiske emner som optager vælgerne.

Snow Dragon var ganske tæt på os. Godt 300 km! Og det er meget tæt på i Arktis, hvor der normalt er over 1.000 km til nærmeste skib. Planen var, at de også skulle “plante flaget”  på Nordpolen. De ville bryde sig gennem isen fra den sibiriske side, hvor havisen er tyndere. Men vinteren er tydeligvis kommet til Arktis indenfor den sidste uge. Polarisen er mærkbart vanskeligere at forcere, og for kraftig til Snow Dragons Nordpolsforsøg. Så ombord på isbryderen fra Den Kinesiske Folkerepubliks har de måttet pakket flaget ned til en anden god gang og lister sig nu tilbage til hjemhavnen i Shanghai. Isen er så vanskelig nu at selv isbryderen, Oden, som er blandt verdens stærkeste polarisbrydere, nu sidder oftere og oftere fast i isen. Martin har lige lagt på. Live-interviewet gik godt. Det var ellers lige før at det blev aflyst. Forbindelsen blev nemlig afbrudt tre gange lige efter teknikeren havde ringet op, fordi det store styrehus skygger for Iridiumantennen, når Oden ændrer kurs.  Men da Martin endelig var igennem til lytterne, gik det perfekt. P3-værten spurgte bl.a. om Danmark skulle til at indføre told i Arktis som den gode gamle Øresundstold. Det var forhåbentlig et udtryk for P3-humor 😉

Næste gang Martin skal på live i radioen er gudhjælpemig som NATURVEJLEDER på P1! Så nu skal han igen ud på isen med nogle af forskerne for at få genopfrisket pointer omkring de milliarder af alger som bor under isen og udgør den nederste del af fødekæden i Arktis. Uden dem er der ingen fisk og dermed sæler og isbjørne. Algerne under isen kan nogle gange ses tydeligt, når isbryderen har fået en isskosse til at vende bunden i vejret. Det ligner brun snavs. Når isen forsvinder i Arktis, og dermed algerne under isen – er det et åbent spørgsmål, hvad der sker med dyrelivet i Arktis! Ingen er dog i tvivl om at det får meget store konsekvenser for bl.a. isbjørnene.

Lyt med fredag den 6. september i P1 Morgen kl. ca. 8.55 lige før Radioavisen. Så håber vi at Iridium-satellitforbindelsen også denne gang stiller Martin igennem til lytterne.